Summary

Sveriges utvecklingssamarbete och humanitära bistånd styrs av regeringen genom strategier som kan gälla för ett land, en region eller ett särskilt tematiskt område. I strategin anges ett övergripande syfte och ett mål för vad det svenska utvecklingssamarbetet ska bidra till under angiven period. Strategin styr också hur pengarna ska användas och till vad.

  • Download Download publication (PDF, 182.5 KB)
  • Publication type: Strategy documents
  • Country/region: Kenya
  • Year: 2021 - 2025
  • Published by: Regeringskansliet
  • Language: Swedish
  • Published on Openaid: 5/7/2021