Summary

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med Asiatiska utvecklingsbanken, AsDB, för perioden 2021-2024. Den fastställer mål, prioriteringar och arbetsformer.

  • Download Download publication (PDF, 151.4 KB)
  • Publication type: Strategy documents
  • Country/region: -
  • Year: 2021 - 2024
  • Published by: Utrikesdepartementet
  • Language: Swedish
  • Published on Openaid: 5/11/2021