Summary

Strategin ska gälla under perioden 2022–2026 och omfattar sammantaget 1650 miljoner kronor. Strategin styr användningen av medel som anslås under anslagspost 1:1.9 Afrika i regleringsbrev avseende Sida för respektive budgetår.

  • Download Download publication (PDF, )
  • Publication type: Strategy documents
  • Country/region: Zimbabwe
  • Year: 2022 - 2026
  • Published by: Regeringskansliet
  • Language: Swedish
  • Published on Openaid: 8/26/2022