Utforska biståndet

Under 2020 uppgick Sveriges bistånd till 39,78 mdkr

Ansvariga myndigheter och departement

De största aktörerna 2020

Alla ansvariga myndigheter

Summa

0
( av totalt 39,78 mdkr )