Utforska biståndet

1 matchningar hittades, använd tabb-tangenten för att gå vidare till listvalen och därefter tabb eller piltangenterna uppåt eller nedåt för att gå igenom listvalen.

1 matchningar hittades, använd tabb-tangenten för att gå vidare till listvalen och därefter tabb eller piltangenterna uppåt eller nedåt för att gå igenom listvalen.

1 matchningar hittades, använd tabb-tangenten för att gå vidare till listvalen och därefter tabb eller piltangenterna uppåt eller nedåt för att gå igenom listvalen.

Inrapporterad biståndsdata för 2021: 51,11 mdkr

Ansvariga myndigheter och departement

De största aktörerna 2021

Alla ansvariga myndigheter

Summa

0
( av totalt 51,11 mdkr )

Biståndet och globala målen

Globala målen med flest aktiviteter under 2021

Alla globala mål
Förklara diagrammet

Biståndet och globala målen

Globala målen med flest aktiviteter under 2021

Alla globala mål