Utforska biståndet

1 matchningar hittades, använd tabb-tangenten för att gå vidare till listvalen och därefter tabb eller piltangenterna uppåt eller nedåt för att gå igenom listvalen.

1 matchningar hittades, använd tabb-tangenten för att gå vidare till listvalen och därefter tabb eller piltangenterna uppåt eller nedåt för att gå igenom listvalen.

1 matchningar hittades, använd tabb-tangenten för att gå vidare till listvalen och därefter tabb eller piltangenterna uppåt eller nedåt för att gå igenom listvalen.

Inrapporterad biståndsdata för 2020: 58,46 mdkr

Ansvariga myndigheter och departement

De största aktörerna 2020

Alla ansvariga myndigheter

Summa

0
( av totalt 58,46 mdkr )

Biståndet och globala målen

Globala målen med flest aktiviteter under 2020

Alla globala mål
Förklara diagrammet

Biståndet och globala målen

Globala målen med flest aktiviteter under 2020

Alla globala mål