Utforska biståndet

Under 2019 uppgick Sveriges biståndsbudget till 53.66 md sek

Ansvariga myndigheter och departement

De fem största aktörerna 2019

Alla ansvariga myndigheter

Summa

0
( av totalt 53.66 md )