Utforska biståndet

Under 2019 uppgick Sveriges biståndsbudget till 53,66 mdkr

Ansvariga myndigheter och departement

De fem största aktörerna 2019

Alla ansvariga myndigheter

Summa

0
( av totalt 53,66 mdkr )