Alla anmälningar bedöms

Vi tar emot anmälningar som avser såväl Sidas personal, samarbetspartners, underleverantörer och andra som har verksamhet kopplad till Sida.

Alla anmälningar tas emot av Sidas utredningsgrupp och bedöms från fall till fall. Sida utreder alla trovärdiga anmälningar där underlag för utredning finns.

Behandling av personuppgifter:

En inkommen anmälan är en allmän handling. Om det finns behov eftersträvar Sida att skydda anmälarens identitet. Observera att Sida inte kan garantera anonymitet. Du kan skydda din identitet genom att utelämna ditt namn och använda kontaktuppgifter som inte kan kopplas till dig. Kontaktuppgifter behövs dock om du vill ha svar från oss eller ge oss möjlighet att ställa fler frågor.

Sidas behandling av personuppgifter

Sida kan inte utreda:

  • Anklagelser i biståndsinsatser som inte har finansierats av Sida/svenska medel.

Anmälan

Anmälningsformulär finner du här.