Vi tar emot anmälningar som avser såväl Sidas personal, samarbetspartners, underleverantörer och andra som har verksamhet kopplad till Sida. Alla anmälningar tas emot av Sidas utredningsgrupp och bedöms från fall till fall. Sida utreder alla trovärdiga anmälningar där underlag för utredning finns.

En inkommen anmälan är en allmän handling. Sida eftersträvar att, vid behov, skydda identiteten av anmälaren, men vi kan inte garantera anonymitet. Du kan själv skydda din identitet genom att använda dig av en e-postadress som ej kan kopplas till anmälaren samt ta bort eventuell signatur som är kopplad till ditt e-postkonto.

Behandling av personuppgifter:

Läs mer om hur Sida behandlar personuppgifter

Sida kan inte utreda:

  • Anklagelser i biståndsinsatser som inte har finansierats av Sida/svenska medel.

Anmälan

Maila din anmälan till investigation@sida.se. Beskriv den/de händelser du vill anmäla, och vem eller vilken organisation anmälan avser.