Tillgänglighetsredogörelse

Publicerad : September 8, 2020

Uppdaterad : October 13, 2020

Sida, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, står bakom den här webbplatsen. Målsättningen är att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur Openaid uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den beskriver också eventuella kända tillgänglighetsproblem samt informerar om hur du kan rapportera brister.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av webbplatsen är inte helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Kontakta Sida om du upplever hinder

Om du behöver innehåll från Openaid som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du mejla openaid@sida.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att Sida inte uppfyller lagens krav, kontakta openaid@sida.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Användning utan synförmåga

 • Webbplatsens grafer är svåra att tyda med en skärmläsare.
 • Knappar för paginering saknar tillgänglig etikett/namn.
 • Vid en sökning på webbplatsen finns det några organisationer med samma namn, vilket kan ge otydliga länkar. Samma namn leder till olika sidor.
 • Sökresultatssidan saknar ”title”-element i sitt head-element.
 • Webbplatsen använder tooltips för att förklara och utveckla ord och begrepp. Dessa fungerar dåligt med skärmläsare.
 • Filtermodalen tappar fokus när användare vill göra ett val på en kategorisida eller väljer “fler val” i filtermodalen på startsidan.

Användning med nedsatt syn och/eller nedsatt färgseende

 • Inputfält har för svag kontrast mellan sin kant och bakgrunden.
 • Webbplatsens knappar har för svag kontrast vid hover.
 • En del knappar har av misstag tappat sin hover och/eller fokus-effekt.
 • När sidan zoomas in 400% kan, beroende på skärmstorlek, en del av texten i tabbmenyn på kategorisidan klippas av. Det gäller rubrikerna: översikt, fördelning och jämförelse.
 • De små cirklarna bredvid huvudrubriken och texten i “lägg till jämförelse”-boxen, som visas när en jämförelse är gjord får ingen direkt skillnad i ton och dess betydelse går förlorad.

Användning med nedsatt rörlighet

 • Vissa delar av gränssnittet kan vara svåra att navigera i med tangentbord på grund av många länkar. Till exempel alfabetsmenyn på listningssidor under “Hitta biståndet” och graferna på kategorisidan.

Användning med kognitiv nedsättning.

 • Ökat teckenavstånd för bättre läsbarhet kan leda till att texten klipper av på ett fåtal ställen.

Sidas ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem.

Oskäligt betungande anpassning

Sida åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Openaid innehåller dokument som inte är fullt tillgängliga. Många av Sidas system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Openaid samlar också in dokument från andra myndigheter och departement. Det krävs ett omfattande arbete för att åtgärda samtliga.
 • Viss information på sidor för aktiviteter och vid sökresultat kan vara på ett annat språk än det som är inställt på sidan. Detta beror på att viss data bara finns på ett språk.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Sidas leverantör Cybercom har granskat webbplatsen.

 • Microsofts Accessibility Insights
 • Användartest med skärmläsare

Senaste bedömningen gjordes den 9 oktober 2020.