Tillgänglig data och information

Publicerad : September 1, 2020

Uppdaterad : October 12, 2020

Sida samlar in data från de myndigheter och departement som hanterar svenskt biståndsmedel. Här följer en förklaring till vilken data som finns på Openaid.

Ju närmare nutid, desto mer detaljerade och kompletta data finns tillgängliga på webbplatsen.

  • 2007 och framåt: Komplett offentliga aktivitetsdata om Sveriges bistånd samt viss dokumentation.
  • 2003–2006: Aktivitetsdata för utbetalda bilaterala medel från Sida och UD, multilateralt basbudgetstöd samt viss dokumentation.
  • 1998–2002: Aktivitetsdata för utbetalda bilaterala medel från Sida samt multilateralt basbudgetstöd.

Tillgänglig data

I tabellen visas vilken data som finns tillgänglig på webbplatsen och från vilka år. För Sida, Utrikesdepartementet (UD) och Övriga myndigheter (ÖM).

Edit
  Sida UD ÖM
Titel 1998-nu 1998-nu 1998-nu
Strategi 2014-nu
Sektor 1998-nu 1998-nu 1998-nu
Policymarkörer 1998-nu 1998-nu 1998-nu
Land 1998-nu 1998-nu 1998-nu
Beskrivning av aktiviteten 1998-nu 1998-nu 1998-nu
Förväntade resultat och uppnådda resultat 2012-nu 2014-nu
Dokument 1998-nu
Avtalsperiod 1998-nu 1998-nu 1998-nu
Avtalspart och genomförande organisation 1998-nu 1998-nu 1998-nu
Avtalat belopp och utfall per år 1998-nu 1998-nu 1998-nu

Dokument

För insatser kan det från 1998 fram till nutid finnas olika antal publicerade dokument. Dessa finns kopplade till aktiviteterna på Openaid, men dokumenten tillhör i regel själva insatsen. I de fall en insats består av flera aktiviteter är det summan av aktiviteterna som överensstämmer med avtal och beslut.

I vissa fall kan en insats innehålla flera avtal och beslut och du kan därför komma att hitta publicerade dokument som avser även en eller flera andra aktiviteter inom insatsen.

Vilken information finns inte på Openaid?

På Openaid finns allmänna handlingar och offentlig information om det svenska biståndet tillgängliga i den mån de inte omfattas av sekretess enligt offentlighet- och sekretess­­lagen eller behöver skyddas med hänsyn till dataskyddsförordningen.

Sidas eller regeringskansliets arkiv har fullständig dokumentation samt originalhandlingar.