Har du frågor om Openaid, Sida eller svenskt bistånd?

Sidas kontor

Sidas huvudkontor ligger i Stockholm. Dessutom har Sida kontor i Visby och i Härnösand samt personal stationerad på svenska ambassader i Sidas samarbetsländer.

Stockholm, huvudkontor

Rissneleden 110
174 57 Sundbyberg

Box 2025
174 02 Sundbyberg

Växel: +46 8 698 50 00
E-mail: sida@sida.se

Visby

Sida Dokumentation, administration och resurs
Besöksadress: Visborgsallén 4, Visby
Postadress: Box 1271, 621 23 Visby
Växel: 08-698 50 00
Fax: 08-20 88 64

Härnösand

Sida Partnership Forum
Södra Vägen 3d
871 40 Härnösand

Ambassader

För kontaktinformation till svenska ambassader, besök Sweden Abroad.

Sweden Abroads webbplats