Sammanfattning

Jämställdhetsbudgetering innebär ett systematiskt inkluderande av grunderna till bristande jämställdhet och utformande av åtgärder för ökad jämställdhet i både budgetar och budgetprocesser. Det är tydligt inskrivet i agendan för hållbar utveckling som en indikator för delmålet om att genom politik och lagstiftning främja jämställdhet. Anna Schnell fick i uppdrag av Expertgruppen för biståndsanalys att översiktligt belysa jämställdhetsbudgeteringens ”vem, vad och hur”, samt vilken kunskap som finns om effekterna av biståndsfinansierade insatser på området.

  • Nedladdning Ladda ner publikation (PDF, 1.1 MB)
  • Publikationstyp: Expertgruppen för biståndsanalys
  • Land/region: -
  • År: 2020
  • Utgiven av: Expertgruppen för biståndsanalys
  • Språk: Svenska
  • Publicerad på Openaid: 6/8/2021