Sammanfattning

Rachel M. Gisselquist, Ana Horigoshi, Miguel Niño-Zarazúa, Melissa Samarin, Kunal Sen. Bistånd med syfte att främja demokrati är en viktig del i svenskt och internationellt bistånd. EBA-rapporten "Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd" undersöker biståndets påverkan på länders demokratinivå och hur det skulle kunna fungera bättre. Studien bygger på en systematisk litteraturgenomgång och en jämförande kvantitativ analys som använder sig av ett flertal avancerade ekonometriska metoder.

  • Nedladdning Ladda ner publikation (PDF, 2.7 MB)
  • Publikationstyp: Expertgruppen för biståndsanalys
  • Land/region: -
  • År: 2020
  • Utgiven av: Expertgruppen för biståndsanalys
  • Språk: Svenska
  • Publicerad på Openaid: 6/8/2021