Sammanfattning

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA) för perioden 2020–2023. Strategin fastställer prioriteringar och samarbetsformer för Sveriges partnerskap med UNRWA på global såväl som på regional och nationell nivå.

  • Nedladdning Ladda ner publikation (PDF, 193.9 KB)
  • Publikationstyp: Strategidokument
  • Land/region: -
  • År: 2020 - 2023
  • Utgiven av: Regeringskansliet
  • Språk: Svenska
  • Publicerad på Openaid: 3/8/2021