Sammanfattning

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med FN:s väldslivsmedelsprogram (World Food Programme, WFP) för perioden 2020–2023. Strategin fastställer prioriteringar och samarbetsformer för Sveriges medlemskap och partnerskap med WFP på global såväl som på regional och nationell nivå.

  • Nedladdning Ladda ner publikation (PDF, 121.6 KB)
  • Publikationstyp: Strategidokument
  • Land/region: -
  • År: 2020 - 2023
  • Utgiven av: Regeringskansliet
  • Språk: Svenska
  • Publicerad på Openaid: 3/8/2021