Sammanfattning

Regeringen beslutade den 30 januari 2020 om en ny femårig strategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland. Strategin ska bidra till stärkta förutsättningar för en demokratisk utveckling i Ryssland, stärkt yttrandefrihet och ökad respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Verksamheten inom ramen för strategin ska även bidra till en förbättrad miljö och ett fördjupat klimatarbete i bland annat Östersjöområdet. En viktig målsättning är bredare relationer mellan Sverige och Ryssland, med särskild betoning på mellanfolkligt samarbete.

  • Nedladdning Ladda ner publikation (PDF, 133.2 KB)
  • Publikationstyp: Strategidokument
  • Land/region: Russian federation (the)
  • År: 2020 - 2024
  • Utgiven av: Regeringskansliet
  • Språk: Svenska
  • Publicerad på Openaid: 3/23/2021