Sammanfattning

Sveriges utvecklingssamarbete och humanitära bistånd styrs av regeringen genom strategier som kan gälla för ett land, en region eller ett särskilt tematiskt område. I strategin anges ett övergripande syfte och ett mål för vad det svenska utvecklingssamarbetet ska bidra till under angiven period. Strategin styr också hur pengarna ska användas och till vad.

  • Nedladdning Ladda ner publikation (PDF, )
  • Publikationstyp: Strategidokument
  • Land/region: Kenya
  • År: 2021 - 2025
  • Utgiven av: Regeringskansliet
  • Språk: Svenska
  • Publicerad på Openaid: 5/7/2021