Sammanfattning

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med Asiatiska utvecklingsbanken, AsDB, för perioden 2021-2024. Den fastställer mål, prioriteringar och arbetsformer.

  • Nedladdning Ladda ner publikation (PDF, )
  • Publikationstyp: Strategidokument
  • Land/region: -
  • År: 2021 - 2024
  • Utgiven av: Utrikesdepartementet
  • Språk: Svenska
  • Publicerad på Openaid: 5/11/2021