Sammanfattning

Strategin ska gälla under perioden 2021–2025 och omfattar sammantaget 2,425 miljarder kronor, varav i genomsnitt 80 miljoner kronor per år för bilateralt bistånd till Jemen. Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och klimatavtalet från Paris. Arbetet ska genomsyras av Sveriges feministiska utrikespolitik.

  • Nedladdning Ladda ner publikation (PDF, )
  • Publikationstyp: Strategidokument
  • Land/region: -
  • År: 2021 - 2025
  • Utgiven av: Regeringskansliet
  • Språk: Svenska
  • Publicerad på Openaid: 7/12/2021