Sammanfattning

Strategin ska gälla under perioden 2021-2025 och omfattar sammantaget 1,85 miljarder kronor, varav 1,8 miljarder kronor avser Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och 50 miljoner kronor avser Folke Bernadotteakademin (FBA).

  • Nedladdning Ladda ner publikation (PDF, )
  • Publikationstyp: Strategidokument
  • Land/region: Liberia
  • År: 2021 - 2025
  • Utgiven av: Regeringskansliet
  • Språk: Svenska
  • Publicerad på Openaid: 7/12/2021