Sammanfattning

Strategirapport år 2021 för Kommunikationsstrategin 2016-2022. Strategirapportens syfte är att rapportera Sidas strategigenomförande till regeringen. Strategirapporten tjänar som underlag till vårsamråden med Utrikesdepartementet (UD) samt till Regeringskansliets (RK) resultatrapportering.

  • Nedladdning Ladda ner publikation (PDF, )
  • Publikationstyp: Strategirapporter
  • Land/region: -
  • År: 2021
  • Utgiven av: Sida
  • Språk: Svenska
  • Publicerad på Openaid: 3/29/2022