Sammanfattning

Denna Development Dissertation Brief (DDB) sammanfattar en doktorsavhandling i sociologisk demografi som undersöker hur Colombias väpnade konflikt har påverkat kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR). Avhandlingen är baserad på material från tre källor: geokodad information om lokalt konfliktvåld från Uppsala Conflict Data Program, enkätdata från Demographic and Health Surveys, samt originalintervjuer med nyckelpersoner inom kvinnors rättigheter och fredsbyggande i Colombia. Avhandlingen består av fyra fristående artiklar som fokuserar på olika aspekter av SRHR i relation till konflikt, inklusive familjeplanering, tillgång till hälsovård och könsrelaterat våld. Resultaten visar på en politisering av kvinnors hälsa i Colombias konflikt som allvarligt inskränker kvinnors rätt till hälsa genom flera former av könsbaserat våld och begränsningar i tillgång till vård. Avhandlingens resultat pekar på behovet av att utöka tillgången till SRHR-tjänster för konfliktdrabbade kvinnor, inklusive ett brett utbud av preventivmedelsmetoder, laglig och säker abort, samt vård och juridiskt stöd till kvinnor som utsatts för könsbaserat våld. Interventioner bör fokusera på landsbygdsområden med höga nivåer av konflikt och sämre tillgång till hälsovård, samt inkludera kvinnors perspektiv och erfarenheter.

  • Nedladdning Ladda ner publikation (PDF, )
  • Publikationstyp: Expertgruppen för biståndsanalys
  • Land/region: -
  • År: 2022
  • Utgiven av: Expertgruppen för biståndsanalys, EBA
  • Språk: Svenska
  • Publicerad på Openaid: 8/8/2022