Sammanfattning

Underlagsrapport juli 2021 Denna underlagsrapport syftar till att ge en sammanfattande bild av kunskapsläget kring korruptionens omfattning inom biståndet. Rapporten baseras på en sammanställning av vetenskapliga publikationer och grå litteratur som publicerats under perioden 2000–2020. Av de 566 publikationer som totalt gåtts igenom bedömdes slutligen 87 som relevanta. Använd metod är en förenklad litteratursammanställning. Risken att missa viktiga publikationer minskas dock genom en grundlig läsning av litteraturöversikter i de publikationer som insamlats.

  • Nedladdning Ladda ner publikation (PDF, 753.3 KB)
  • Publikationstyp: Expertgruppen för biståndsanalys
  • Land/region: -
  • År: 2022
  • Utgiven av: Expertgruppen för biståndsanalys, EBA
  • Språk: Svenska
  • Publicerad på Openaid: 8/9/2022