Sammanfattning

Strategin omfattar en ökning med 500 miljoner kronor för att ytterligare stärka Sveriges engagemang för mänskliga rättigheter, förbättrade och mer jämlika levnadsvillkor för kvinnor, unga människor och hbtqi-personer. Strategin fokuserar på ökad tillgång till kunskap och hälsoinsatser och genomförandet av kontinentens eget ramverk för SRHR. Ett viktigt mål är att verka för förändrade sociala normer och ett stärkt ansvarsutkrävande, bland annat genom stöd till civilsamhället.

  • Nedladdning Ladda ner publikation (PDF, 98.6 KB)
  • Publikationstyp: Strategidokument
  • Land/region: -
  • År: 2022 - 2026
  • Utgiven av: Regeringskansliet
  • Språk: Svenska
  • Publicerad på Openaid: 8/26/2022