Sammanfattning

Strategin ska gälla under perioden 2022–2026 och omfattar för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) sammantaget 1,2 miljarder kronor och för Folke Bernadotteakademin (FBA) 45 miljoner kronor. Strategin styr användningen av medel som anslås under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, anslagspost 17 Mellanöstern och Nordafrika i regleringsbrev avseende Sida för respektive budgetår samt medel som anslås under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, anslagspost 4 samt anslaget 1:4 FBA i regleringsbrev avseende FBA för respektive budgetår.

  • Nedladdning Ladda ner publikation (PDF, )
  • Publikationstyp: Strategidokument
  • Land/region: Irak
  • År: 2022 - 2026
  • Utgiven av: Regeringskansliet
  • Språk: Svenska
  • Publicerad på Openaid: 8/26/2022