Sammanfattning

Strategin ska gälla under perioden 2022–2026 och omfattar sammantaget 1650 miljoner kronor. Strategin styr användningen av medel som anslås under anslagspost 1:1.9 Afrika i regleringsbrev avseende Sida för respektive budgetår.

  • Nedladdning Ladda ner publikation (PDF, 229.2 KB)
  • Publikationstyp: Strategidokument
  • Land/region: Zimbabwe
  • År: 2022 - 2026
  • Utgiven av: Regeringskansliet
  • Språk: Svenska
  • Publicerad på Openaid: 8/26/2022