Sammanfattning

I slutet av 2020 publicerades en översyn av regeringens styrning av den svenska biståndsmyndigheten Sida. En av rekommendationerna till Sida var att myndigheten bör utveckla sitt arbete med förändringsteorier i syftet att stärka lärandet och tillämpningen av erfarenhet, utvärdering och evidens i genomförandet av regeringens strategier.

I texten beskriver Hilde Reinertsen hur användandet av förändringsteorier vuxit fram i Norge. Hon går sedan vidare med en analys av hur begreppet hänger samman med andra modeller och verktyg som använts i såväl Norge som i Sverige och internationellt. Med en mängd exempel, citat och bilder visar hon hur historien upprepar sig – och sätter fingret på vikten av att lära av de erfarenheter som redan gjorts. Texten innehåller också en viktig diskussion om de motsättningar eller spänningar som finns inom biståndet och inom begreppet förändringsteorier. Det gör förhoppningsvis läsaren mer medveten om de praktiska och teoretiska begränsningar som arbetet med förändringsteorier är förknippat med.

Det är EBAs förhoppning att texten bidrar till lärande om hur förändringsteorier vuxit fram ur tidigare modeller, och ger läsarna en viktig dos kritisk reflektion kring användandet av begreppet.

Till skillnad från EBAs rapporter så är underlagsrapporter som denna inte föremål för något formellt godkännande från expertgruppen utan granskas endast av kansliet innan publicering. Som normalt i EBA-sammanhang så står författarnasjälvständigt för analys, slutsatser och eventuella rekommendationer.

  • Nedladdning Ladda ner publikation (PDF, 828.7 KB)
  • Publikationstyp: Expertgruppen för biståndsanalys
  • Land/region: -
  • År: 2022
  • Utgiven av: Expertgruppen för biståndsanalys, EBA
  • Språk: Svenska
  • Publicerad på Openaid: 4/4/2023