Sammanfattning

Strategirapport för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016-2023.