Sammanfattning

Strategirapport för Sveriges utvecklingssamarbete med Palestina 2020-2024.