Sammanfattning

Strategirapport för Sveriges utvecklingssamarbete med Guatemala 2021-2025.