Sammanfattning

Strategirapport för reformsamarbete med västra Balkan och Turkiet 2021-2027: Turkiet.