Sammanfattning

Det svenska biståndet ska bidra till att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Att redovisa vilka resultat Sveriges internationella bistånd uppnått är viktigt. Dels tilldelas det internationella biståndet betydande skattemedel, dels står mycket på spel i genomförandet då verksamheten förväntas bidra just till bättre levnadsvillkor för de människor runt om i världen som lever i fattigdom och förtryck. Vad regeringen och dess myndigheter lyckas uppnå spelar stor roll.

Den här rapporten handlar om regeringens resultatredovisning av det svenska biståndet till riksdagen. Utrikesutskottet har återkommande, under många års tid, pekat på behovet av en förbättrad resultatredovisning för Sveriges internationella bistånd. Det är startpunkten i den här rapporten, som diskuterar hur en bra resultat-redovisning skulle kunna se ut. Arbetet med rapporten har utgått från tre frågor, för att utforska förutsättningarna för en utvecklad resultatredovisning.

  • Nedladdning Ladda ner publikation (PDF, 1.2 MB)
  • Publikationstyp: Expertgruppen för biståndsanalys
  • Land/region: -
  • År: 2023
  • Utgiven av: Expertgruppen för biståndsanalys
  • Språk: Svenska
  • Publicerad på Openaid: 4/19/2024