COVID-19 NRC avtal HUM 2017-2019

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-10451A0101-AFG-72010

Omprogrammerade medel för att bekämpa covid-19 Omprogrammerade medel för att lindra konsekvenserna av covid-19 Detta beslut är ett kompletterande insatsbeslut till avtal med Norwegian Refugee Council (NRC) om bidrag till humanitära insatser 2017-2019. Beslutet tas i enlighet med Sidas insatshanteringsregel paragraf 3.11.3...

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : Internationella enskilda organisationer
Samarbetsform : B03 - Bidrag till specifika program och fonder genom internationella organisationer (multilaterala, INGO)
Strategi : Humanitärt bistånd 2017-2020

Till

Samarbetsland : Afghanistan

Inom

Sektorkategori : Akut hjälp
Sektor : Materiel akuthjälp och stödfunktioner

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 100,122,201

Totalt utbetalt belopp: SEK 100,122,201

Utbetalt belopp/år (netto):
2017, SEK 11,570,625
2018, SEK 27,095,200
2019, SEK 20,390,276
2020, SEK 41,066,100

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-10451A0101-AFG-72010