World Bank Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) 2018-2020

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-10485A0101-AFG-15112

Omprogrammerade medel för att lindra konsekvenserna av covid-19 Den av Världsbanken administrerade fonden Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) skapades 2002 och har sedan dess varit det viktigaste instrumentet för hela det internationella samfundet för att finansiera Afghanistans återuppbyggnad och utveckling. ARTF finansierar projekt och program i Afghanistans samtliga 34 provinser...

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD)
Samarbetsform : B03 - Bidrag till specifika program och fonder genom internationella organisationer (multilaterala, INGO)
Strategi : Afghanistan 2014-2020

Till

Samarbetsland : Afghanistan

Inom

Sektorkategori : Regering och civila samhället
Sektor : Decentralisering, regional och lokal demokrati

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 285,000,000

Totalt utbetalt belopp: SEK 285,000,000

Utbetalt belopp/år (netto):
2018, SEK 95,000,000
2019, SEK 95,000,000
2020, SEK 89,900,000
2021, SEK 5,100,000

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-10485A0101-AFG-15112