SAK kärnstöd 2018-2021

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-11169A0101-AFG-16050

Insatsen utgörs av genomförandet av Svenska Afghanistankommitténs (SAK) Strategiska Plan (SP) perioden 2018 till 2021. Planen har fem övergripande mål: - Målgruppernas hälsa och näringsstatus har förbättrats. - Barn i de samhällen som blivit utvalda för utbildningssatsningar uppvisar ett förbättrat lärande. - SAK:s målgrupper är mer engagerade i sina egna samhällens utveckling och har förmågan att säkerställa sin egen försörjning vilket gör dem bättre förberedda att hantera olika typer och chocker och katastrofer. - Ett starkare politiskt och allmänt engagemang för det afghanska folkets rättigheter. - SAK är en trovärdig och stark organisation, engagerad för att genomföra organisations uppdrag. SAK:s framgångsrika engagemang i Afghanistan under 40 år, ofta under mycket svåra villkor, talar för SAK:s kapacitet och kompetens att genomföra sin Strategiska Plan under insatsperioden...

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : Enskilda organisationer i givarland
Samarbetsform : B01 - Basstöd till NGOs, andra privata organ, PPPs och forskningsinstitutioner
Strategi : Afghanistan 2014-2020

Till

Samarbetsland : Afghanistan

Inom

Sektorkategori : Övrig social infrastruktur
Sektor : Insatser för grundläggande samhällsservice som täcker flera sektorer

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 687,000,000

Totalt utbetalt belopp: SEK 687,000,000

Utbetalt belopp/år (netto):
2018, SEK 202,000,000
2019, SEK 185,000,000
2020, SEK 200,000,000
2021, SEK 100,000,000

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-11169A0101-AFG-16050