Program för Mänskliga Rättigheter Palestina 2018-2023

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-11347A0103-PSE-15150

Programmet för mänskliga rättigheter har som syfte att stödja och skydda mänskliga rättigheter och internationell rätt i Palestina. Programmet tillhandahåller kärnstöd till människorättsorganisationer som har visat att de har kompetens och kapacitet att bidra till en verklig och hållbar förändring för ett effektivt förverkligande av respekten för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt i Palestina...

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : Enskilda organisationer i samarbetsland
Samarbetsform : C01 - Projektstöd

Till

Samarbetsland : Palestina

Inom

Sektorkategori : Regering och civila samhället
Sektor : Demokratiskt deltagande och civila samhället

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 77,000,000

Totalt utbetalt belopp: SEK 66,000,000

Utbetalt belopp/år (netto):
2020, SEK 7,000,000
2021, SEK 33,000,000
2022, SEK 26,000,000

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-11347A0103-PSE-15150