UNDP Myanmar Country Programme 2018-2022

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-11729A0101-MMR-15112

Omprogrammerade medel för att lindra konsekvenserna av covid-19 UNDPs landprogram 2018-2022 är inriktat på att säkra en varaktig fred för att bygga effektiva nationella och subnationella institutioner för att ta itu med omedelbara behov i alla Myanmars samhällen, bygga det förtroende som krävs för att stödja en eventuell politisk lösning efter decennier av konflikt, och förbereda institutioner för ökad decentralisering i linje med en eventuell fredsuppgörelse. Därför måste styrningsmekanismer minska riskerna för konflikter som orsakas av ojämlikhet, uteslutning och sårbarhet i samband med klimatförändringar och naturresurshantering. Av sex projekt har Sektionskontoret beslutat att stödja två av dem, SERIP - Projekt för stöd till Effektiva och Responsiva Institutioner; och LEAP - Ledarskap, Effektivitet, Anpassningsbarhet och Professionalism i Myanmar Civil Service, med sammanlagt 60 MSEK över tre år, 2018-2020...

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : FN:s utvecklingsprogram (UNDP)
Samarbetsform : B03 - Bidrag till specifika program och fonder genom internationella organisationer (multilaterala, INGO)

Till

Samarbetsland : Myanmar

Inom

Sektorkategori : Regering och civila samhället
Sektor : Decentralisering, regional och lokal demokrati

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 57,000,000

Totalt utbetalt belopp: SEK 72,000,000

Utbetalt belopp/år (netto):
2018, SEK 20,000,000
2019, SEK 28,000,000
2020, SEK 25,000,000
2022, SEK -1,000,000

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-11729A0101-MMR-15112