COVID-19 ICRC Appeals 2018-2020: Operations

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-11781A0101-AFG-72010

Nya medel/medeltillägg för att bekämpa covid-19 Sida genomför årligen en humanitär allokeringsprocess, vari samtliga humanitära kriser analyseras utifrån de humanitära behoven och där de mest relevanta av strategiska partnerorganisationer att svara upp mot identifierade behov utväljs. Det nu aktuella stödet till Internationella Rödakorskommittén (ICRC) baseras på Sidas humanitära allokeringsprocess, som färdigställdes under slutet av 2017...

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : Internationella Rödakorskommittén (ICRC)
Samarbetsform : C01 - Projektstöd
Strategi : Humanitärt bistånd 2017-2020

Till

Samarbetsland : Afghanistan

Inom

Sektorkategori : Akut hjälp
Sektor : Materiel akuthjälp och stödfunktioner

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 96,546,510

Totalt utbetalt belopp: SEK 96,546,510

Utbetalt belopp/år (netto):
2018, SEK 2,943,000
2019, SEK 11,329,110
2020, SEK 82,274,400

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-11781A0101-AFG-72010