COVID-19 Marie Stopes International - (PSZ) -SRHR Zimbabwe 2018-2021

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-11800A0101-ZWE-13020

Nya medel/medeltillägg för att bekämpa covid-19 Marie Stopes International är en organisation som i Zimbabwe är registrerad som en icke vinstgivande ideell organisation under namnet Population Services Zimbabwe (PSZ). Organisationen är innovativ i sina metoder att nå ut till befolkningen på landsbygden och har arbetat i landet sedan 1970-talet med goda resultat...

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : Internationella enskilda organisationer
Samarbetsform : C01 - Projektstöd

Till

Samarbetsland : Zimbabwe

Inom

Sektorkategori : Befolkningsfrågor och reproduktiv hälsa
Sektor : Reproduktiv hälsa

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 99,806,120

Totalt utbetalt belopp: SEK 99,796,492

Utbetalt belopp/år (netto):
2018, SEK 25,000,000
2019, SEK 25,000,000
2020, SEK 20,306,120
2021, SEK 29,500,000
2022, SEK -9,628

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-11800A0101-ZWE-13020