Education Cannot Wait 2018-2020

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-11833A0102-AFG-15190

Education Cannot Wait (ECW) är en ny global fond dedikerad år utbildning i konflikt- och krissituationer. ECWs övergripande mål är att till 2021 nå ut till 8 miljoner flickor, pojkar och ungdomar, bland annat från marginaliserade grupper, som lever i krissituationer för att förbättra deras möjligheter att lära och ta till sig kunskap och därmed öka deras välbefinnande och anställningsbarhet...

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : FN:s barnfond (Unicef)
Samarbetsform : B03 - Bidrag till specifika program och fonder genom internationella organisationer (multilaterala, INGO)
Strategi : Afghanistan 2014-2020

Till

Samarbetsland : Afghanistan

Inom

Sektorkategori : Regering och civila samhället
Sektor : Underlätta en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och rörlighet av personer

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 90,000,000

Totalt utbetalt belopp: SEK 90,000,000

Utbetalt belopp/år (netto):
2018, SEK 30,000,000
2019, SEK 30,000,000
2020, SEK 30,000,000

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-11833A0102-AFG-15190