Water and Energy for Food (WE4F) 2019-2024

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-11976A0105-GGG-31120

Omprogrammerade medel för att lindra konsekvenserna av covid-19 Water and Energy for Food (WE4F) syftar till att främja innovationer som ökar produktionen av mat genom mer hållbart och effektivt användande av vatten och/eller energi, inklusive förnybar energi, med ett fokus på kvinnors ekonomiska egenmakt, minskning av fattigdom i olika dimensioner, samt ökad biodiversitet och motståndskraft mot klimatförändringar. WE4F strävar därmed efter att uppnå följande mål: Ökad produktion av mat genom mer hållbart och effektivt användande av vatten och/ eller energi; ökad inkomst för kvinnor och män i både urbana och rurala områden; hållbar uppskalning av innovatörers lösningar; samt att innovatörernas produkter och tjänster används av konsumenter på marknaden...

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : Central Government in donor country
Samarbetsform : C01 - Projektstöd

Till

Samarbetsland : Utvecklingsländer, ospecificerat

Inom

Sektorkategori : Jordbruk
Sektor : Jordbruksutveckling

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 10,000,000

Totalt utbetalt belopp: SEK 10,000,000

Utbetalt belopp/år (netto):
2022, SEK 10,000,000

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-11976A0105-GGG-31120