ILO Advancing the Decent Work Agenda in northern Africa - 2018-2023

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-12069A0101-ANO-16020

Denna insats (Advancing the Decent Work Agenda in Northern Africa) är ett samarbete mellan Sida och International Labour Organisation ILO. Syftet är främja agendan för anständiga arbetsvillkor i Nordafrika...

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : International Labour Organisation – Regular Budget Supplementary Account
Samarbetsform : C01 - Projektstöd

Till

Samarbetsland : Norr om Sahara, regional

Inom

Sektorkategori : Övrig social infrastruktur
Sektor : Sysselsättningsskapande

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 40,000,000

Totalt utbetalt belopp: SEK 40,000,000

Utbetalt belopp/år (netto):
2018, SEK 20,000,000
2019, SEK 10,000,000
2020, SEK 10,000,000

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-12069A0101-ANO-16020