IFC GBTAP - Green Bonds Technical Assistance Program

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-12304A0105-GGG-24030

Låg- och medelinkomstländer har stora behov av investeringar med låga klimatutsläpp och som stärker motståndskraften mot klimatförändringar. Genom att mobilisera privat kapital kan investeringstakten påskyndas...

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD)
Samarbetsform : B03 - Bidrag till specifika program och fonder genom internationella organisationer (multilaterala, INGO)

Till

Samarbetsland : Utvecklingsländer, ospecificerat

Inom

Sektorkategori : Bankväsen och finanstjänster
Sektor : Finansinstitut inom den formella sektorn

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 6,300,000

Totalt utbetalt belopp: SEK 6,300,000

Utbetalt belopp/år (netto):
2022, SEK 6,300,000

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-12304A0105-GGG-24030