Global Innovation Fund 2020-2024

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-12411A0105-GGG-32130

Beslutet avser ett kärnstöd om 110 MSEK för en femårsperiod (2020-2024) till Global Innovation Fund (GIF), en icke-vinstdrivande organisation baserad i London, Storbritannien. GIFs mission är att finansiera innovationer som har potential att på sikt bidra till att väsentligt förbättra levnadsvillkoren för miljontals människor som lever på mindre än 5 USD/dag...

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : Internationella enskilda organisationer
Samarbetsform : B03 - Bidrag till specifika program och fonder genom internationella organisationer (multilaterala, INGO)

Till

Samarbetsland : Utvecklingsländer, ospecificerat

Inom

Sektorkategori : Industri
Sektor : Utveckling av små och medelstora företag

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 42,503,629

Totalt utbetalt belopp: SEK 22,500,000

Utbetalt belopp/år (netto):
2022, SEK 22,500,000

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-12411A0105-GGG-32130