Food Security Post 2015 fas II

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-13187A0102-GGG-31182

För att forskning ska kunna resultera i långsiktig inverkan på utvecklingen och bidra till förändring krävs ett samarbete med andra utvecklings och nyckelaktörer på alla nivåer för att dels försäkra sig om att forskningen är tillämpbar och för att få ut den kunskap som finns till målgruppen. En kunskapsdriven utveckling mot ett produktivt och hållbart lantbruk bygger bl.a...

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : Universitet, högskola eller annan akademisk institution, forskningsinstitut eller tankesmedja
Samarbetsform : C01 - Projektstöd

Till

Samarbetsland : Utvecklingsländer, ospecificerat

Inom

Sektorkategori : Jordbruk
Sektor : Jordbruksforskning

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 39,000,000

Totalt utbetalt belopp: SEK 16,000,000

Utbetalt belopp/år (netto):
2022, SEK 16,000,000

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-13187A0102-GGG-31182