World Bank PID Trust Fund för Palestina 2019-2022

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-13397A0102-PSE-43030

Sammanfattning av insatsen: Sida föreslår en påfyllnad om 195 miljoner kr till Världsbankens givargemensamma Partnership for Infrastructure Development (PID-fonden). Sverige initierade tillsammans med Världsbanken denna fond 2012 och under åren har ett flertal andra givare anslutit sig till fonden (Danmark, Norge, Finland, Nederländerna, Frankrike, UK, Australien, Kroatien och Portugal)...

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD)
Samarbetsform : B032 - Bidrag till finansieringsmekanismer med flera givare och endast en implementerande organisation

Till

Samarbetsland : Palestina

Inom

Sektorkategori : Flersektorstöd
Sektor : Urban utveckling och förvaltning

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 130,000,000

Totalt utbetalt belopp: SEK 130,000,000

Utbetalt belopp/år (netto):
2020, SEK 90,000,000
2021, SEK 40,000,000

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-13397A0102-PSE-43030