We Effect Miljö och Klimaträttvisa Program Palestina 2020-2023

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-13400A0101-PSE-41020

Sammanfattning av insatsen: Sida föreslår ett bidrag om 55 miljoner kr till We Effects Environmental and Climate Justice Programme. Programmet är ett samarbete mellan We Effect och Palestinian Agriculture Institutions Coalition (PAIC)...

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : Enskilda organisationer i givarland
Samarbetsform : C01 - Projektstöd

Till

Samarbetsland : Palestina

Inom

Sektorkategori : Miljöskydd
Sektor : Skydd av biosfären

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 55,000,000

Totalt utbetalt belopp: SEK 35,000,000

Utbetalt belopp/år (netto):
2020, SEK 10,000,000
2021, SEK 10,000,000
2022, SEK 15,000,000

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-13400A0101-PSE-41020