Digital Impact Alliance 2020-2023

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-13478A0102-GGG-22040

Digital Impact Alliance (DIAL) har ansökt om 125 500 000 SEK för att under 2020-2023 arbeta med utveckling av metoder och standarder för ett effektivt bistånd inom informations- och kommunikationsteknik (ICT), samt samordning av utvecklingsaktörer inom ICT. Detta stöd är en fortsättning på tidigare insats, som uppgick till 143 MSEK under 2015-2019 (varav 15.5 MSEK beräknas återbetalas). DIALs övergripande mål är att "Låginkomstländer påskyndar tillgången till offentliga tjänster för alla, inklusive de mest utsatta". Detta uppnås genom följande mål: 1...

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : Enskilda organisationer i givarland
Samarbetsform : B03 - Bidrag till specifika program och fonder genom internationella organisationer (multilaterala, INGO)

Till

Samarbetsland : Utvecklingsländer, ospecificerat

Inom

Sektorkategori : Kommunikation
Sektor : Informations- och kommunikationsteknologi (ICT)

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 53,767,112

Totalt utbetalt belopp: SEK 21,000,000

Utbetalt belopp/år (netto):
2022, SEK 21,000,000

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-13478A0102-GGG-22040