FIAS, Facility for Investment Climate Adv Services 2021-2024

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-14388A0102-GGG-25010

FIAS huvudsakliga mål är att stötta utvecklingsländer i reformarbete relaterat till att förbättra affärsklimat, expandera marknadsmöjligheter och öka konkurrenskraft på företagsnivå. Interventionslogiken bygger på att reformer genomförs för att skapa förutsättningar för företag att verka i ett transparent, inkluderande och effektivt system där produktivitet och konkurrens, med tydliga spelregler, möjliggör för företag inom olika sektorer att ta del av marknadsmöjligheter och bidra till tillväxt, jobbskapande och fattigdomsminskning.

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD)
Samarbetsform : B03 - Bidrag till specifika program och fonder genom internationella organisationer (multilaterala, INGO)

Till

Samarbetsland : Utvecklingsländer, ospecificerat

Inom

Sektorkategori : Näringsliv
Sektor : Affärspolicy och administration

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 25,000,000

Totalt utbetalt belopp: SEK 10,000,000

Utbetalt belopp/år (netto):
2022, SEK 10,000,000

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-14388A0102-GGG-25010