SIANI 2023-2027, fas 4

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-14915A0101-GGG-31120

Swedish International Agriculture Network Iniative(SIANI) är en svenskbaserad plattform med global räckvidd som genomför kunskapsutbyte, dialog och samarbete inom lantbruk och tryggad livsmedelsförsörjning med tonvikt på ökad produktivitet bland småskaliga lantbrukare i låginkomstländer.

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : Universitet, högskola eller annan akademisk institution, forskningsinstitut eller tankesmedja
Samarbetsform : C01 - Projektstöd

Till

Samarbetsland : Utvecklingsländer, ospecificerat

Inom

Sektorkategori : Jordbruk
Sektor : Jordbruksutveckling

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 57,000,000

Totalt utbetalt belopp: SEK 11,000,000

Utbetalt belopp/år (netto):
2022, SEK 11,000,000

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-14915A0101-GGG-31120