Country Based Pooled Funds

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-5204053108-AFG-72010

Global utblick Under de senaste tio åren har antalet människor i humanitära kriser mer än fyrdubblats. År 2018 beräknas 135,7 miljoner människor vara i behov av humanitärt stöd, varav de flesta befinner sig i konfliktdrabbade områden...

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : United Nations Office of Coordination of Humanitarian Affairs
Samarbetsform : B03 - Bidrag till specifika program och fonder genom internationella organisationer (multilaterala, INGO)
Strategi : Humanitärt bistånd 2017-2020

Till

Samarbetsland : Afghanistan

Inom

Sektorkategori : Akut hjälp
Sektor : Materiel akuthjälp och stödfunktioner

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 326,762,500

Totalt utbetalt belopp: SEK 326,762,500

Utbetalt belopp/år (netto):
2017, SEK 73,396,500
2018, SEK 103,168,000
2019, SEK 86,853,000
2020, SEK 63,345,000

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-5204053108-AFG-72010