UNOPS, förbättrad landsbygdstillgång Projekt IV, 2016-2020

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-5205012901-AFG-21020

Insatsen syftar till att förbättra tillträdet till marknader, sysselsättningsmöjligheter och social service för fattiga kvinnor och män på landsbygden i provinserna Samangan, Sar-e-Pul, Jowsjan och Balkh i norra Afghanistan. Insatsen syftar vidare till institutionell kapacitetsutveckling på nationell och provinsiell nivå i drift och underhåll av landsbygdsvägar. Programmets huvudkomponenter är följande - Förbättring och underhåll av sekundärvägar, bestående av rehabilitering/konstruktion 50 km, upgradering av 54 km till permanent beläggning, periodiskt underhåll av 211 km ,rutinunderhåll av 1 871 km -Förbättring och underhåll av tertiärvägar, bestående av rehabilitering/konstruktion 137 km, upgradering av periodiskt underhåll av 137 km, rutinunderhåll av 800 km - Akut underhåll av sekundär- och tertiärvägar för att hålla vägnätet öppet under svåra väderhållanden som snöfall,skyfall och översvämningar - Kapacitetsutveckling på provinsnivå i tekniskt kunnande för vägbyggnation och underhåll, förvaltningskunnande och jämlikhet...

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : United Nations Office for Project Services
Samarbetsform : C01 - Projektstöd
Strategi : Afghanistan 2014-2020

Till

Samarbetsland : Afghanistan

Inom

Sektorkategori : Transport och magasinering
Sektor : Vägar, vägtransporter och vägunderhåll

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 344,000,000

Totalt utbetalt belopp: SEK 344,000,000

Utbetalt belopp/år (netto):
2016, SEK 45,000,000
2017, SEK 76,000,000
2018, SEK 64,000,000
2019, SEK 90,000,000
2020, SEK 69,000,000

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-5205012901-AFG-21020