HWC- SRHR i Palestina 2016-2020

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-5211011001-PSE-13020

HWC har ansökt om stöd om totalt 31,5 MSEK för att genomföra projektet "Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Palestina" under perioden 2017-2019. Insatsen syftar till att: 1) öka tillgängligheten till sexuell och reproduktiv hälsovård inom HWC kliniker; och 2) främja kunskapen om sexualitet och sexuella rättigheter bland barn, ungdomar, kvinnor och män i det palestinska samhället...

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : Enskilda organisationer i samarbetsland
Samarbetsform : C01 - Projektstöd

Till

Samarbetsland : Palestina

Inom

Sektorkategori : Befolkningsfrågor och reproduktiv hälsa
Sektor : Reproduktiv hälsa

Avtalsperiod

Start : March 1, 2017 Slut : December 31, 2020

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 31,500,000

Totalt utbetalt belopp: SEK 31,500,000

Utbetalt belopp/år (netto):
2017, SEK 10,000,000
2018, SEK 11,000,000
2019, SEK 10,500,000

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-5211011001-PSE-13020